O KNJIŽNICI

Šolska knjižnica je sestavni del vzgojno-izobraževalnega procesa. Predstavlja informacijsko središče, ki je namenjeno izobraževanju, delu in sprostitvi in kot tako omogoča medpredmetno strokovno povezavo med šolskimi vzgojno-izobraževalnimi cilji. Z enotno strokovno obdelavo gradiva se vključuje v knjižnični informacijski sistem, omogoča pretok informacij ter vzgaja samostojnega in aktivnega uporabnika knjižnice. Pedagoške ure Knjižnično informacijskih znanj izvaja bibliotekarka.  Zajemajo vse elemente informacijske pismenosti s poudarkom na uporabi knjižnice in z njeno pomočjo dosegljivih informacij in spodbujajo motivacijo učencev za branje in učenje.

V šolski knjižnici hranimo, obdelujemo in izposojamo knjižnično gradivo ter z referenčnim pogovorom svetujemo pri izbiri gradiva učencem naše šole, ki so poleg zaposlenih na šoli, uporabniki knjižnice.

Gradivo je  v knjižnici prosto dostopno, spletni katalog pa je dostopen na na naslednji povezavi: Cobiss+

Dostopnost