V teh dneh smo še posebej željni besed. Praznujmo mednarodni dan knjig za otroke in mladino na spletu, delimo ideje za dobre knjige med prijatelji in bližnjimi.  

Poslanica pisatelja Petra Svetine.

Bralna akcija – 2. april – na spletu!

 

Slovenska sekcija IBBY. [online]. 2020. [uporabljeno 26. marec 2020; 16.00]. Dostopno na spletnem naslovu: https://www.ibby.si/index.php/component/content/article/36-slo-novice/356-bralna-akcija-2-april-2020

 

Dostopnost