KNJIŽNIČNI RED

Interni pravilnik o poslovanju šolske knjižnice OŠ Jurija Dalmatina Krško

 1. člen

Interni pravilnik šolske knjižnice je sestavni del Pravil šolskega reda OŠ Jurija Dalmatina Krško.

 1. člen

Šolska knjižnica je vključena v vzajemni bibliografski servis Cobiss. Zbira, strokovno obdeluje, hrani in izposoja knjižnično gradivo učencem in vsem zaposlenim na šoli. S svetovanjem pri izposoji in pedagoškimi urami KIZ sodeluje pri vzgojno-izobraževalnem delu šole:

 • omogoča vpogled v knjižnično gradivo in uporabo le-tega,
 • omogoča uporabo vzajemnega kataloga Cociss+,
 • posreduje informacije o gradivu in izposojo na dom,
 • usposablja uporabnike za uporabo knjižnice in drugih informacijskih virov,
 • usmerja uporabnike pri iskanju gradiva,
 • pripravlja priložnostne razstave,
 • seznanja uporabnike z novostmi.
 1. člen

Vsi učenci in delavci šole so člani šolske knjižnice. Izposoja knjižničnega gradiva je za njih brezplačna. Ob prvem obisku knjižnice  prejmejo člansko izkaznico, ki ni prenosljiva. Izposoja je možna samo s člansko izkaznico. Za izposojeno gradivo je odgovoren vsak sam, zato menjava izposojenega gradiva brez evidence v knjižnici ni priporočljiva.

 1. člen

Šolska knjižnica je za izposojo odprta po urniku, ki je dosegljiv na vratih knjižnice, v učilnicah, garderobah in na spletni strani šole. Spremembe urnika zaradi odsotnosti ali prerazporeditve knjižničark na drugo delo,  sestankov učiteljskega zbora in pedagoških konferenc, so objavljene na vratih knjižnice za vsako odsotnost posebej. Izposoja knjižničnega gradiva se začne 18. septembra tekočega leta in se zaključi zadnji dan v mesecu maju.

Junija v knjižnici potekajo aktivnosti učbeniškega sklada. Učenci so dolžni vrniti izposojene komplete učbenikov do datuma, ki ga določi ravnateljica, najkasneje pa do zaključka pouka.

 1. člen

Knjižnično gradivo je v knjižnici prosto dostopno, poučno gradivo za učence in strokovno gradivo za učitelje je postavljeno po UDK sistemu in prav tako prosto dostopno uporabnikom. Strokovno gradivo za učitelje je ločeno od ostalega knjižničnega gradiva, prav tako so od knjižničnega gradiva ločeni učbeniki učbeniškega sklada. 

 • Učenci si lahko na dom izposodijo največ 3 enote knjižničnega gradiva za 14 dni. Rok izposoje se lahko podaljša v knjižnici, preko telefona ali el. pošte.
 • S prijavo v Moj COBISS (Moja knjižnica) lahko dostopajo do podatkov o izposojenem gradivu v šolski knjižnici, le-to lahko podaljšajo ali rezervirajo gradivo, ki ga potrebujejo.
 • S prijavo v spletno platformo sBiblos si učenci lahko izposojajo eknjige za domače branje.
 • Referenčno gradivo (enciklopedije, slovarji, priročniki) in serijske publikacije (časniki, časopisi) se uporabljajo v knjižnici in se ne izposojajo na dom
 • Za domače branje si lahko učenci izposodijo samo eno knjigo iz seznama in časa izposoje ne morejo podaljšati.
 1. člen

Če ima učenec izposojeno gradivo, ki bi ga moral že vrniti, si v knjižnici ne more izposoditi drugega gradiva. 

 1. člen

Zamudnine za nepravočasno vrnjeno gradivo ne obračunavamo. Izdelava nove članske izkaznice se obračuna na položnici in znaša 1€.

 1. člen

Poškodovano, izgubljeno ali uničeno gradivo se nadomestiti z enakim ali enakovrednim gradivom oz. se plača vrednost izgubljenega ali uničenega gradiva.

 PRAVILA OBNAŠANJA V KNJIŽNICI 

Knjižnica je namenjena tihemu branju, učenju in raziskovanju. Uporabljamo jo v skladu z njenim namenom tako, da ne motimo ostalih uporabnikov. Ne vstopamo burno, se ne pogovarjamo glasno in ne motimo tistih, ki se učijo ali berejo.

Vsakdo, ki s svojim početjem in vedenjem moti druge, bo najprej opozorjen, po drugem opozorilu pa bo moral za tisti dan knjižnico zapustiti. 

 • S šolskimi torbami in mobilnimi telefoni ne hodimo v knjižnico.
 • S knjižničnim gradivom, opremo in napravami v knjižnici ravnamo skrbno in odgovorno.
 • Pazimo, da knjigo, ki smo jo vzeli s police, pravilno vložimo na isto mesto. V nasprotnem primeru knjigo položimo na odlagalne polkrožne poličke.

 

Krško, 14. 12. 2022

Ravnateljica:

Valentina Gerjevič

Dostopnost