Lahkonočnice

Lahko noč, otroci

Ljudske pravljice in pripovedke pripoveduje Dušica Kunaver (Dušica Kunaver. [online]. 2020. [uporabljeno 30. mar. 2020; 11.00]. Dostopno na: https://www.facebook.com/Babica-Du%C5%A1ica-pripoveduje-101184611528129/?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARCg0ooZw5OVuGD8aeIQrKdcGUln4O8j-CqKsd4xOqXxdG7VK63EIZfOcUaDd3Y09M1j8TMd47OoeHmG&fref=gs&dti=252036184556&hc_location=group

Rokavička, ukrajinska ljudska pravljica. Priljubljena ukrajinska ljudska pravljica pripoveduje o dedku, ki je sredi hude zime v gozdu izgubil rokavičko, in o miški, ki se je vanjo skrila pred mrazom. (Vimeo.com. [online]. 2020. [uporabljeno 30. marca; 10.40]. Dostopno na spletnem naslovu:  https://vimeo.com/401810032?fbclid=IwAR1Wp1SIk1zsY7RvjKFu6XOUls0yRQJkGap6Q_d1rofPqijRDlFS6RF4rTo)

 

Dostopnost